Biuro Turystyczne "DROMADER travel"
Biuro posiada wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, pozycja Nr 306

Numery kont bankowych na które należy dokonywać wpłat z tytułu wyjazdów organizowanych przez Biuro Turystyczne "DROMADER Travel":

MBank grupa BRE Bank S.A.

69 1140 2004 0000 3702 7436 0271

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:
dane kontaktowe