Odpowiedzialność biura w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia klientów:

Zgodnie z obowiązującą w Polsce literą prawa, organizatorzy turystyki i turoperatorzy wpisani do rejestru organizatorów turystyki pod właściwym numerem, zobowiązani są do posiadania stosownej ochrony ubezpieczeniowej dla prowadzonej działalności oraz zapewnienia swoim klientom ochrony w zakresie ubezpieczeń podczas organizacji imprez turystycznych zarówno krajowych jak i zagranicznych.

Przepisy te często z premedytacją bądź nieświadomie lekceważone są przez organizatorów turystyki działających poza prawem bez stosownych pozwoleń i ochrony ubezpieczeniowej , co w szczególnych przypadkach wiąże się z poważnymi konsekwencjami dla klienta (brak ochrony w przypadku nierentownosci organizatora itp.).

Biuro Turystyczne "DROMADER travel" działając zgodnie z obowiązującym prawem, posiada ochronę ubezpieczeniową właściwą dla organizatorów turystyki i turoperatorów zawatą na mocy stosownych umów z SIGNAL IDUNA PTU S.A.

Jednocześnie wywiązując sie z obowiązku ubezpieczania swoich klientów korzystających z naszych usług, działamy na mocy stosownej umowy jako pośrednik ubezpieczeniowy SIGNAL IDUNA PTU S.A.

Dla komfortu i świadomości objętą ochroną ubezpieczeniową naszego klienta oraz dla podnoszenia standartów bezpieczeństwa wypoczynku naszych klientów, każda osoba korzystająca z naszych usług niezależnie od wybranej oferty objęta jest podstawowym wariantem ochrony ubezpieczeniowej.

Istnieje możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o dodatkowe warianty turystyczne z oferty SIGNAL IDUNA PTU S.A. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny z biurem bądź kontakt e-mail

Zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi regulaminami ubezpieczyciela z którym współpracujemy w zakresie ochrony ubezpieczeniowej naszych klientów pobranych ze strony www.signal-iduna.pl lub z naszej strony ...otwórz.